Varför behövs en projektledare?

Vi projektleder ditt byggprojekt

Vid ett byggprojekt är det många olika yrkesgrupper inblandade. Både byggföretag, elektriker, VVS-montörer & plattsättarens kompetens behövs. En fjärde part är också väldigt viktig men glöms ofta bort, den Projektansvarige – som organiserar hela projektet. Utan denna part kan ett bygge bli utdragen, missar kan ske och garantier kan inte alltid lämnas.

 

Det är här som vi på Projektea kommer in i bilden. Vi har många års erfarenhet av att planera och projektleda alltifrån en badrumsrenovering till en mer omfattande ombyggnation. Vårt mål är att Du som kund och beställare ska vara trygg i att anlita oss på Projektea.

Projektledning bild 1.jpg
För oss är det en självklarhet att du som kund alltid
ska känna dig trygg när du anlitar oss på Projektea.
Projektledning bild  3.jpg

Varför behövs en projektledare?

Vid ett byggprojekt så är det mycket att tänka på.
Det ska upphandlas en totalentreprenör som ska åta sig hela byggprojektet.
Ekonomin är en stor del i ett byggprojekt då budgeten ligger till grund för hela projektet.
Planeringen av hela byggprojektet ska hållas.

Vad händer vid förseningar?
Vad händer om budgeten inte håller?
Med tanke på alla dessa frågor behövs en projektledare som kan leda hela byggprojektet från start till färdigställt.

Många agerar i dag både beställare och projektledare själva och inser inte fördelarna med att anlita en kunnig projektledare från oss. Fördelarna med att anlita oss på Projektea är att du som kund sparar massor av tid som du kan lägga på annat, samt att projektet kan bli dyrare än planerat när erfarenhet saknas att leda ett byggprojekt.

Trygghet

Vi som arbetar på

Projektea har arbetat i över

20 år i byggbranschen. Vi har stor kunskap och erfarenhet av att projektleda både större och mindre projekt. För oss är det en självklarhet att du som kund alltid ska känna er trygga när ni anlitar oss på Projektea.

Ekonomi

Ett byggprojekt kan bli dyrt.

Den vanligaste faktorn är att det tyvärr saknas erfarenhet om hur ett byggprojekt ska planeras. Det är många faktorer att tänka på som

t ex upphandling av en entreprenör, lägga upp budget etc. Vi på Projektea finns här för dig och din renovering.

Tid

Det vanligaste i ett projekt är att underskatta projektets omfattning. Det krävs 100% tillgänglighet under hela byggprocessen för att lösa frågor och problem som kan uppstå och måste lösas på plats. Det är värdefulla timmar som du istället kan lägga på annat.