NYBYGGNATION

När du ska bygga om eller renovera anlita oss på Projektea.

Vi tar hand om hela ditt byggprojekt från byggstart till färdigställt. 

Bygga nytt bild 2.jpg

Dags att bygga nytt

När du har bestämt dig för att bygga nytt hus ska du först och främst kontakta en arkitekt. Efter kontakt med en arkitekt kommer hen att undersöka hur detaljplanen ser ut för ditt område, och hur du får bygga. Allt baseras på hur detaljplanen och dina önskemål ser ut. Arkitekten kommer att ta fram en ritning till husbygget eller till din tillbyggnad, en så kallad A-ritningar.

Vad kostar det att

bygga nytt hus?

Det är svårt att säga exakt vad ett nybyggt hus kostar att bygga, men här kommer en fingervisning på olika prisnivåer. Det som påverkar kostnaderna är materialval, storlek på huset. Ska det vara ett prefabricerat hus? Trähus? Stenhus? eller ska det byggas i lösvirke. Ett nyckelfärdigt trähus från en hustillverkare kostar mellan 12-25 000 kr per kvm, ett stenhus är lite dyrare och kostar från 15-27 000 kr per kvm. Det går att komma ner i pris om man väljer bygga i lösvirke. Då ligger kostnaden på 10-15 000 kr per kvm beroende på hur mycket du kan göra själv. Prisexemplet ovan är exklusive tomt, markarbete och eventuella anslutningsavgifter. När du ska bygga nytt hus ska det vara kul och spännande. Det är en av dom största investeringarna man gör i livet. Du ska alltid anlita ett kompetent byggföretag. Kontakta oss på Projektea om du ska bygga nytt eller göra en tillbyggnad. Vi arbetar tillsammans med dig.

Kostnaderna inkluderar:
Arbetet
Byggmaterial
Administrativt arbete
Sophanteringen
Transporter

Bygga nytt bild 1.jpg

Sök bygglov

När du ska ansöka om ett bygglov, är det ofta en tidskrävande och ibland frustrerande process. Vi föreslår att du överlåter hela ansökningsprocessen till din arkitekt. Hen har bättre kunskap om vilken information som kommunen kräver därmed kan ett beslutet om bygglov påskyndas. 

Kontrollansvarige

En viktig detalj är att du även ska anmäla till din kommun vem som är kontrollansvarige (KA). En kontrollansvarigs uppgift under byggprocessen är att kontrollera så att bygglovet efterlevs av entreprenören, kontrollansvariga kontrollera att bygget sker enlighet gällande normer och standarder som finns idag.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

När krävs färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd ska finnas när en näringsidkare för en konsuments räkning utför vissa arbeten som avser ett småhus. Det behövs alltså inte för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.
För småhus ska färdigställandeskydd finnas vid:
Nybyggnad.
Tillbyggnad om det finns behov av ett sådant skydd.
Åtgärd som är anmälningspliktig om det finns behov av ett sådant skydd.
Med nybyggnad menas uppförande av en ny byggnad eller flytt av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Med tillbyggnad menas en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens yta.
Vid nybyggnad av ett småhus som inte ska användas för permanent bruk får byggnadsnämnden besluta att färdigställandeskydd inte behövs.
Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns om det krävs ett sådant, men det tecknas ofta av näringsidkaren/entreprenören. Finns det flera entreprenörer krävs färdigställandeskydd för varje avtal.

Kostar_det_något_bil_2.jpg

Det ska vara roligt att

bygga nytt

Att besluta sig för att bygga nytt hus ska vara roligt och spännande. Att bygga ett nytt hus är en av dom största investeringarna vi gör i livet. Om du ska bygga nytt eller göra en tillbyggnad så kan du sluta leta byggföretag nu! Vi på Projektea arbetar tillsammans med dig för att ta fram en fungerande och kvalitativ lösning för just ditt byggprojekt

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon